Privatnost

Aplikacija 387 kod od Vas zahtjeva samo javne informacije. Informacije koje se dostavljaju 387 kod aplikaciji su Vaše ime, prezime i profilna fotografija, koja je javna.