“Alumina” zaposlila 168 novih radnika

Kompanija “Alumina” iz Zvornika primila je u radni odnos 168 novih radnika raznih profila. Tim povodom, menadžment kompanije danas je upriličio susret sa prvom grupom od 90 novoprimljenih radnika, gdje su im uručeni ugovori u radu.

600_1491405734Alumina_-_Novi_radnici_u_kompaniji

Među novoprimljenim radnicima, pored zanatskih zanimanja, bravara, instalatera, zavarivača, najviše je sa srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, uglavnom mladih ljudi koji bi u budućnosti trebali predstavljati važan segment poslovnih uspjeha kompanije. Također, “Alumina” je angažovala i 15 inženjera, hemijske, mašinske i elektro struke.

Predsjednik Upravnog odbora kompanije “Alumina” Milorad Motika je rekao da će svi koji u narednom periodu radom i zalaganjem pokažu rezultate i odgovore svojim radnim zadacima nastaviti da rade u “Alumini”.

– Kompanija razvija nove proizvodne programe i gradi nove proizvodne pogone, tako da se stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mjesta – rekao je Motika i naveo da je u kompaniji prisutan i redovan odlazak u penziju jednog broja radnika, tako da se i po tom osnovu ukazuje potreba za prijemom novih radnika.

Predsjednik Upravnog odbora “Alumine” je istakao da se u toku ove godine očekuje da u “Alumini” posao dobije više od 200 novih radnika.

– Menadžment kompanije poklanja značajnu pažnju ljudskim resursima. Svjesni smo izazova tržišta i činjenice da ostaju i opstaju samo najodgovorniji i najkvalitetniji, a kvalitet direktno zavisi i od kadrovske strukture koja mora biti osposobljena da prati nove trendove i ispunjava poslovne ciljeve koje kompanija ima u narednom periodu – rekao je Motika, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću “Alumine”.

Inače, “Alumina” je firma koja je nastala tako što je iz propale komapnije “Birač” odvojen takozvani zdravi dio, odnosno pogoni i oprema, a “Biraču”, nad kojim je pokrenut stečaj, su ostali dugovi. Među tim dugovanjima je i onaj za gas potrošen nakon rata, u iznosu većem od 26 miliona KM. Bivši direktori kompanije “BH gas” Adnan Kreso i Mirza Sendijarević su “Biraču” otpisali, odnosno “halalili” ovaj dug, kojeg su otplatili stanovnici Sarajeva i Zenice plaćajući ovaj energent po ekstremno visokim cijenama.