Analiza 2014. godine: Dobit prerađivačke industrije u FBiH 200 miliona KM

Prema podacima za 2014. koji su dostupni putem najveće funkcionalne baze podataka u BiH www.bon.ba Agencije TEC d.o.o. iz Sarajeva uprkos prošlogodišnjim poplavama prerađivačka industija je ostvarila rast u 2014. godini, navodi se u analizi Agencije TEC za eKapija.ba.

KM (000)

2010

2011

2012

2013

2014

Bilans Stanja – Aktiva

2010

2011

2012

2013

2014

Stalna Imovina

7,718,822

7,899,526

7,886,262

7,595,867

7,662,864

Tekuća Imovina

4,393,934

4,951,078

4,933,354

4,870,859

4,800,735

Bilans Stanja – Pasiva

2010

2011

2012

2013

2014

Kapital

6,365,624

6,549,231

6,501,435

6,375,252

6,459,449

Dugoročne obaveze

1,793,384

1,827,898

1,875,457

1,706,204

2,053,142

Kratkoročne obaveze

4,213,761

4,819,850

4,849,952

4,854,654

4,357,195

Bilans Uspjeha

2010

2011

2012

2013

2014

Operativni Prihodi

8,032,535

8,845,801

8,669,997

8,638,997

8,998,250

Izvoz

3,559,880

3,511,360

3,633,998

Neto Dobit Perioda

158,561

85,188

-47,523

38,760

199,504

Ostalo

2010

2011

2012

2013

2014

Prosječan broj zaposlenih

82,759

83,571

80,690

79,985

82,007

Kako je moguće vidjeti iz tabele, došlo je do rasta ukupnih prihoda, dobiti i broja zaposlenih, te je ako se ova industrija pogleda sumarno poslovala pozitivno sa iskazanom dobiti od skoro 200 miliona KM. Odnosno gledajući trendove poslovanja zbirna dobit je veća nego 2010. godine.

Izvoz je rastao za preko 100 miliona KM, te su ostvareni veći operativnih prihodi za 300  miliona KM.

Ukoliko se gledaju pokazatelji prosječnog broja zaposlenih radnika na liniji moguće je uočiti da je došlo do promjene trenda i pad zaposlenosti koji je počeo 2010. je zaustavljen i tokom 2014. je došlo do promjene trenda odnosno do povećanja broja zaposlenih.

Ukoliko bi se rezultati poslovanja gledali sa nivoa pojedinačnih kompanija najveće 10 kompanija prema operativnim prihodima su:

ArcelorMittal Zenica  d.o.o.

659,891,746

ALUMINIJ d.d.

434,348,978

GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o.

228,910,130

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.

148,831,126

NATRON-HAYAT d.o.o.

134,378,305

BOSNALIJEK d.d.

119,764,791

CIMOS TMD Automobilska industrija d.o.o. Gradačac

113,074,682

COCA-COLA HBC B-H d.o.o.

109,902,202

AKOVA IMPEX  d.o.o. Sarajevo

105,473,449

GRAFOTISAK d.o.o. Grude

103,584,194

Izvoz

ArcelorMittal Zenica  d.o.o.

408,220,440

ALUMINIJ d.d.

294,476,831

GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o.

164,787,925

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.

143,601,696

NATRON-HAYAT d.o.o.

87,336,781

PREVENT FAD d.d. Jelah-Tešanj

79,180,995

BOSNALIJEK d.d.

78,296,230

B.S.I. d.o.o.

66,640,894

STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo

63,010,021

Privredno društvo IGMAN d.d. Konjic

53,059,609

Dobit

ArcelorMittal Zenica  d.o.o.

22,451,688

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.

21,078,574

SARAJEVSKI KISELJAK  d.d.

18,231,240

LAGER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

14,903,070

COCA-COLA HBC B-H d.o.o.

14,159,017

ARGETA d.o.o. Sarajevo-Hadžići

12,084,677

BAJRA d.o.o.

11,498,864

TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. Kakanj

11,266,475

GRAFOTISAK d.o.o. Grude

10,888,661

TIBRA PACIFIC d.o.o. Kiseljak

10,252,283

Ukoliko bi se podaci za prihode, izvoz, dobit i broj zaposlenih gledali za kantone raspored izgleda kako slijedi na tabeli.

Operativni Prihodi

Izvoz

Neto dobit

Prosječan broj zaposlenih

Bosansko-podrinjski kanton

146,539,226

94,465,561

4,532,219

3,386

Hercegovačko-neretvanski kanton

1,074,249,528

505,069,296

-25,627,716

6,118

Kanton Sarajevo

1,642,043,630

455,298,137

58,214,733

13,162

Posavski kanton

144,511,647

76,705,660

7,753,615

1,175

Srednjobosanski kanton

986,340,497

338,751,823

60,207,214

11,018

Tuzlanski kanton

1,743,367,492

750,073,761

-19,249,673

19,623

Unsko-sanski kanton

372,141,817

150,096,483

-548,593

4,145

Zapadnobosanski kanton

78,045,940

37,423,533

-727,712

808

Zapadnohercegovački kanton

685,478,649

274,272,990

47,787,737

2,757

Zeničko-dobojski kanton

2,125,531,812

951,840,995

67,162,601

19,815