Corn flips

Tvornica “Corn flips” Srebrenik je osnovana 1980.godine u okviru privrednog sistema  “MAJEVICA”. Proizvodni program Tvornice čine dvije osnovne grupe proizvoda a to su proizvodi na bazi ekstrudiranih snack proizvoda-corn flipsa, te proizvodi  na bazi krompirovog čipsa. Osim ove dvije lider proizvodne grupe, proizvodni  program čine još i proizvodi na bazi kikirikija,  praškasti  proizvodi, proizvodi na bazi  kafe, zrnasti i praškasti proizvodi, te slatki proizvodi. Kompletan proizvodni proces je u skladu sa ISO standardima.

Adresa:
Hazima Vikala bb,
75350 Srebrenik

Kontak:
Tel/Fax: +387 (0)35 69 40 67, +387 (0)35 69 40 50, +387 (0)35 69 43 08
E-mail: cornflips@gmail.com