Dita dobila saglasnost za proizvodnju sirovine za dezinfekciona sredstva

Fabrika deterdženata Dita iz Tuzle dobila je saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za proizvodnju etil-alkohola (etanola) koji će se upotrebljavati kao sirovina u svrhu proizvodnje dezinfekcionih sredstava. S obzirom na novonastalu situaciju vezanu za geografsko širenje epidemije koronavirusa Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala potrebu poduzimanja dodatnih mjera opreza i prevencije. S tim u vezi, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona obavio je konsultacije s Fabrikom deterdženata Dita vezano za proizvodnju potrebnih količina dezinfcijenasa za potrebe tuzlanske regije.


“Razumijevajući situaciju Dita je stavila na raspolaganje sve svoje proizvodne kapacitete kako bi se tržište Tuzlanskog kantona snabdjelo dezinficijensima. Za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava neophodna sirovina je etil-alkohol (etanol) koji je Dita uvozila od dobavljača izvan BiH. S obzirom na nesigurnost osiguranja i dobavljanja ove sirovine, Vlada je, imajući u vidu da Dita posjeduje prostor, opremu te stručno kvalificirano osoblje koje je u stanju postupkom alkoholnog vrenja proizvoditi etil-alkohol, odlučila dati saglasnost domaćem proizvođaču da počne proizvodnju”, naveli su iz Kantonalne vlade.


Dita je Vladi TK dostavila i aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je u okviru registrovanih djelatnosti društvo “Dita 1977” d.o.o. registrovano i za ovu djelatnost.


“Novonastala situacija još je jednom ukazala na neophodnost razvoja domaćih proizvodnih kapaciteta te Vlada Tuzlanskog kantona i ovim putem apeluje na sve građane da kupovinom domaćih artikala pomognu razvoj bosanskohercegovačke privrede”, naveli su iz Kantonalne vlade.