Drugačiji i ispred drugih: Čelinac mjesto gdje se proizvodi i zapošljava

Opština Čelinac je jedna od najperspektivnijih u Republici Srpskoj. Trude se biti drugačiji, bolji i ispred drugih. Ovome svakako ide u prilog i dobar rad Agencije za razvoj opštine Čelinac koja promocijom ovoga kraja kroz realizaciju raznih projekata potiče investitore da ostanu i ulažu ovdje.

Na području opštine Čelinac postoji ili radi 336 zanatsko preduzetničkih radnji i 241 preduzeće. Područja djelatnosti najvećeg broja registrovanih je trgovina na veliko i malo, prerađivačka industrija, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i poljoprivreda i šumarstvo.

ČELINAČKI PROIZVODI U EU

Čelinački proizvodi se plasiraju na tržište cijele EU. Najzastupljenija tržišta su: Italija, Austrija, Njemačka i Hrvatska, a prema posljednjim podatcima kojima raspolaže Odjeljenje za privredu opštine Čelinac pokrivenost izvoza uvozom ili saldo robne razmjene na području opštine Čelinac je pozitivan. U brojkama prikazano privrednici su ostvarili izvoz u vrijednosti od 32.791.000,00 KM dok je u isto vrijeme ostvaren uvoz u vrijednosti od 30.119.000,00 KM.

Aleksandar Branković, direktor Razvojne agencije Čelinac u razgovoru za poslovni portal eKapija.ba kaže kako su drvoprerada i metaloprerađivačka industrija privredne grane koje se najviše ističu u opštini Čelinac.

“Grana privrede koja ima najveću perspektivu razvoja na području opštine Čelinac je poljoprivreda i to u oblasti voćarstva, plasteničke proizvodnje i stočarstva. Opština Čelinac aktivno kroz programe podsticaja pomaže ovom sektoru i u narednim godinama očekujemo da čelinačka poljoprivredna gazdinstva budu glavni pokretač razvoja seoskog područja. U oblasti poljoprivrede možemo da se pohvalimo sa dva čelinačka brenda: Plantažama aronije i Vinarijom Jungić”, kaže Branković.

Čelinačku privredu osim domaćih na noge dižu i strane investitori koji su u ovome kraju prisutni više od deset godina. Među najznačajnijim nalaze se: General Steel, Metal Nova i Dalcin koje zapošljavaju značajan broj radnika u Čelincu. Osim ovih preduzeća okosnicu čelinačke privrede čine preduzeća koja imaju potpisane stabilne poslovne ugovore na inostranom tržištu. To su preduzeća: Drvna industrija Fačo, Delfin Trgotrans, Max comerc, Megamont, Madra, DM comerc, Fama, Mediteran inox, Iron Tech, Flor, Demetra.

OTVARANJE POGONA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA

Kontakti sa inostranim partnerima postoje pojašjava Branković i navodi kako se vode pregovori sa jednim investitorom iz SR Njemačke iz oblasti poljoprivrede o mogućnostima otvaranja pogona prerade voća i povrća u Čelincu.

Kao olakšica investitorima su i dvije poslovne zone koje su smještene u gradskom području.

“Trenutno je u fazi plan osnivanja nove poslovne zone jer su kapaciteti postojećih zona ispunjeni”, kaže Branković, navodeći kako Razvojna agencija opštine trenutno radi na dva izuzetno važna projekta bitna za daljnji razvoj malog i srednjeg preduzetništva i to projekat osnivanja Poslovnog inkubatora za mala i srednja preduzeća i samostalne privrednike koji je u početnoj fazi realizacije i drugi održavanje IV. Regionalnog sajma privrede „Čelinac 2015“ koji će u organizaciji agencije biti održan 17. i 18. septembra 2015 godine.

U sklopu sajamskih aktivnosti kaže Branković planira se i održavanje poslovnih susreta privrednika iz BiH sa privrednicima zemalja V4 (Slovačka, Češka, Mađarska, Poljska).

Osim ova dva najznačajnija projekta agencija u saradnji sa UNDP priprema i jedan značajan projekat iz oblasti poljoprivredne proizvodnje tačnije podizanju zasada malina.

Na ovome neće stati, idu dalje, stoga u 2015. godini agencija će prema usvojenom Planu i programu rada i dalje biti servis privrednicima u ostvarenju što boljih poslovnih rezultata. I dalje će se baviti promocijom Čelinca kao dobre destinacije za poslovnu investiciju  a kroz novoformirani Poslovni inkubator planiraju u realnom sektoru zaposliti najmanje 100 novih radnika. U saradnji sa donatorima i partnerima radit će na poboljšanju uslova za razvoj poljoprivrede, podizanju novih zasada kako bi osnažili poslovanje pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava.

Sve navedeno kaže Branković ne bi moglo biti realizovano da nema podrške osnivača, odnosno opština Čelinac.

“Agencija ima vrlo dobru saradnju sa načelnikom opštine Momčilom Zeljkovićem i sa svim odjeljenima opštinske administrativne službe. Naravno programski najviše sarađujemo sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti i sa ovim odjeljenjem pripremamo i realizujemo sve programske aktivnosti”, ističe Branković, naglašavajući kako je saradnja sa svim preduzećima u Čelincu na visokom poslovnom nivou.

2014. GODINA DOBRIH REZULTATA

Protekla godinu za Agencije za razvoj opština Čelinac je bila najuspješnija od osnivanja. Zahvalnost u realizaciji zacrtanih ciljeva Branković kaže, duguju svojim saradnicima, prvenstveno preduzećima iz Čelinca koji su dali svoju podršku i veliki doprinos u realizaciji aktivnosti agencije a to su: Fačo parketi, Delfin Trgotrans, Max comerc, Madra, DM komerc, Mediteran inox, Vineks-M i Vinarija Jungić.

“Upravo sa ovim preduzećima Razvojna agencija je u martu mjesecu 2014. godine nagrađena za najorganizovaniji sajamski nastup na sajmu privrede u Inssbrucku. Saradnju u 2014-toj godini smo imali i sa Ambasadom  Republike Slovačke u BiH i zajednički smo realizovali projekat ‘Investiciona konferencija – Čelinac 2014’ gdje smo uspjeli povezati privrednike Republike Slovačke sa privrednicima i institucijama u Bosni i Hercegovini.”