Energoinvest prije roka završio izgradnju 249 km dalekovoda u Albaniji

Naime, ovih dana uspješno je pod napon puštena dalekovodna linija 110 kV S/S Babice – S/S Sarande, čime je okončano posljednjih 104 km dalekovodnih linija u sklopu ugovora 110 kV South Albania Lot 2.

Završetkom ove linije, Energoinvest je realizirao posao sa investitorom, OST Albanija (Elektroprenos Albanija), te time izgradio ukupno 249 km 110 kV dalekovodnih linija i izvršio proširenja pet trafostanica 110 kV naponskog nivoa, što je po prvi puta u Energoinvestovoj historiji da radi projekat ovakve vrste u Albaniji.

Erol Rahmanović, rukovodilac ovog projekta, kazao je: “U toku realizacije ovog ugovora Energoinvestovi radnici i podizvođači su, između ostalog, isprojektovali 249 km dalekovoda i proširenja pet trafostanica, isporučili kompletnu opremu za projekat, podigli 752 dalekovodna stuba, instalisali 780 km provodnika, instalisali 260 km OPGW kabla, instalisali pet trafo-polja 110 kV naponskog nivoa sa kompletnom HV opremom, upravljanjem i zaštitom, izvršili proširenje upravljanja i zaštite u pet postojećih 110 kV trafo-polja sa integracijom starog sistema u novi, izvršili prateće telekomunikacijske radove za nova i proširenje postojećih polja, izvršili zatvaranje 110 kV prstena na sekcijama Zapad i Istok, kao i ‘paralelovanje’ 110 kV DV S/S Zemblak 1 – S/S Zemblak 2…”.

151222111.4_xxl
“Teren na kojem smo izgradili dalekovode je sigurno jedan od najzahtjevnijih terena na kojem je Energoinvest radio u svojoj historiji, te sigurno jedan od najzahtjevnijih terena za dalekovode u Evropi. Većina trafostanica na projektu su bile stare i po 60 godina, sa starom i nepoznatom opremom bez ikakve projektne dokumentacije, tako da je integracija sistema predstavljala pravi izazov za naše inžinjere, ali naši ljudi su uspješno i prije roka završili ovaj veliki projekat”, kazao je Nedim Ibraković, direktor Energoinvestovih podružnica u Albaniji i Kosovu.
Naser Mulać, direktor Energoinvestovog sektora Inženjering za dalekovode, koji je bio nosilac posla. “Ovim smo još jednom dokazali da je Energoinvest respektabilna kompanija koja je sposobna da realizira i najzahtjevnije projekte u oblasti energetike. Priznanje ovakvog rada stiže i od strane151222111.1_mn investitora i konsultanta, koji su bili jako skeptični na početku projekta, posebno što se tiče uopće mogućnosti da se ovako kompleksan projekat može završiti u ugovorom predviđenim rokovima, te sada čestitke stižu sa svih strana”.

Podsjećamo da je na međunarodnom tenderu kojeg je finansirala njemačka banka KfW, Energoinvest d.d. Sarajevo pobijedio i dobio posao izgradnje dalekovoda koji bi trebao da osnaži snabdijevanje električnom energijom južne zone Albanije. Ugovor je potpisan krajem januara 2013., radovi su započeli 31. marta 2013. i uspješno su završeni prije roka. Osim ovog projekta, Energoinvest u Albaniji realizira još jedan veliki projekat na izgradnji dalekovod 400 kV, a koji bi također trebao biti uspješno završen u proljeće 2016. godine.