Energoinvest uspješno realizira zahtjevan projekat u Kongu

Projekte ovog tipa Energoinvestov sektor “Inženjering za informacione i telekomunikacione tehnologije (IKT)” već je uspješno realizovao u periodu 2008. – 2014. na tradicionalnim našim tržištima Libije i Kosova, te trenutno realizuje slične u Alžiru i Albaniji. Otvaranjem tržišta tzv. Crne Afrike proširen je biznis na još jedno važno tržište i regiju u kojoj imamo trenutno najveći trend ulaganja u eleketroenergetski sektor, saopćeno je iz Energoinvesta.
150316109.5_mn
Značajno da se radi o projektu tipa “ključu u ruke“, s jedne strane logistički jako izazovnom, a s druge strane multidisciplinarnom i kombinovanom projektu izgradnje telekomunikacijskih, radio sistema, sistema besprekidnog napajanja i alternativnog napajanja solarnim panelima, CCTV, alarmni i protupožarnih sistema, te finalne realizacije daljinskog upravljanja i prenosa signala po energetskim vodovima.

Ukupna vrijednost projekta i radova koje Energoinvest d.d. realizuje trenutno u Kongu je preko 2.000.000 eura.

Realizacija ovog projekta podrazumijevala je prethodnu isporuku i realizaciju 2.200 kilometara optičkog kabla za predmetnu dalekovodnu liniju između prijestolnice Kinshase i Lubumbashija, koju je realizirao Energoinvestov sektor Inženjering za dalekovode, tokom 2012. i 2013.

Kako bi bio omogućen prenos signala i upravljanje elektroenergetskog sistema u Kongu, Energoinvestov IKT realizuje duž cjelokupne linije telekomunikacijski sistem na ukupno 25 stanica, sedam regeneratorskog tipa, od kojih su tri regeneratora u najnepristupačnijim dijelovima zemlje bez postojećih putnih komunikacija, tako da se oprema dijelom dostavlja i helikopterskim, kao i aviotransportom.
150316109.7_mn
Važno je napomenuti da se radi o afričkoj državi sa velikom površinom i populacijom od preko 80 miliona stanovnika, sa jednom od najlošijih putnih komunikacija i elektroenergetskim sistemom u svijetu.

Pored zahtjevnog i teškog terena, realizaciju otežavaju klimatski uslovi i subtropske bolesti. U kontekstu logističkih izazova važno je spomenuti da transport opreme u kišnoj sezoni na udaljenostima između stanica od 250 – 500 kilometara traje između 7 i 15 dana, što predstavlja ogroman izazov za ljudstvo i angažovani vozni park.

Radovi se odvijaju planiranom dinamikom i očekujemo da će projekat biti realizovan u roku. Na terenu aktivno radi preko 30 ljudi, desetak bh. građana, predstavnika bh. kompanija, šest podizvođača, te predstavnici investitora. Energoinvest d.d. Sarajevo, kao evropska kompanija, nastupa sa podizvođačima, a realizaciju projekta dodatno usložnjava činjenica da Bosna i Hercegovina u Kongu nema svoje diplomatsko predstavništvo.

Koliko je ovaj projekat značajan za Kongo, govori činjenica da struja za javnu upotrebu u velikom broju gradova dolazi jednom sedmično i da je samim tim i potreba za osvjetljenjem ogromna.
150316109.4_xl
Energoinvest d.d. Sarajevo sa ovim poslom dobija još jednu značajnu svjetsku referencu, otvara mogućnosti za nastup na novim tržištima, te još jednom potvrđuje svoju reputaciju i brend u ovom dijelu svijeta. Vezano za širenje poslovanja Energoinvest d.d. na području Crne Afrike jako je interesantna činjenica da Energoinvest d.d., pored spomenutih referenci i svjetske ekspertize u domenu telekomunikacija, slične projekte do sada “nije mogao“ realizirati u vlastitoj državi.