EZ d.o.o.

Preduzeće “EZ” d.o.o. Kaćuni- Busovača egzistira od 1989. Godine. Na tržištu je prisutno sa tri različita, ali međusobno povezana proizvodna programa i to: program proizvodnje sredstava za održavanje higijene (kućna hemija), pod prepoznatljivim imenom TISal, Citral, GLANZ, Lilla i DAILY, program proizvodnje kozmetičkih preparata pod nazivom „Royal line“, te program prizvodnje ekološki prihvatljive brizgane i puhane ambalaže koja se koristi za zadovoljenje vlastitih potreba, tako i za potrebe drugih proizvođača (PET, PE, PP).

Adresa:
„EZ“ d.o.o.
Kaćuni bb
72264 Kaćuni
Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Telefon: +387 (0) 30 59 10 12 – Centrala
Telefon: +387 (0) 30 59 15 95 – Služba prodaje
Fax: +387 (0) 30 54 32 51
E-mail: info@tisal.ba