Hemijska prerada kukuruza halal certificirana

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i konuzmente halal proizvoda da je akcionarsko društvo Hemijska prerada kukuruza Draksenić, Kozarska Dubica uspješno okončalo proces implementacije zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010.

Hemijska prerada kukuruza Draksenić osnovana je 1981. godine a osnovna djelatnost je hemijska prerada kukurza u skrob i skrobne derivate. Kompanija ima oko 160 zaposlenih koji rade u četiri smjene.

Certifikacijskim auditom koji je izvršen polovinom septembra ove godine je utvrđeno da je kompanija HPK ispunila sve zahtjeve propisane Halal standardom BAS 1049:2010, te da joj se može uručiti halal certifikat.

Glavna sirovina za proizvodnju je kukuruz, te da bi ovi proizvodi bili halal neophodno je osigurati da kukuruz kao sirovina nije genetski modifikovan jer prema zahtjevima Halal standarda genetski modificirani organizmi i hrana  ne mogu se koristiti u pripremi halal proizvoda.

Halal certificiranjem obuhvaćena je hemijska prerada kukuruza u skrob, skrobne hidrolizate, dekstrozu monohidrat, fruktuozno-glukozne sirupe, sorbitol, visokofermentativne sirupe i druge, te proizvodnja nus proizvoda kukuruzne klice, kukuruzne ljuske, kukuruznog griza i glutena.

Glukozno fruktozni sirupi i drugi slični proizvodi se koriste u prehrambenoj industriji kao zaslađivači u sokovima, jagurtima, pecivima, žitaricama, supama i drugim sličnim proizvodima, te je veoma važna halal sirovina u ukupnom lancu proizvodnje halal proizvoda.

Pored uspješno implementiranog Halal standarda BAS 1049:2010 preduzeće je i implementiralo i HACCAP sistem upravljanja zdravstvenom sigurnošću hrane.

Proizvodi HPK se distribuiraju na području Turske, Srbije, BiH i zemalja EU.