Hifa-Oil nastavlja saradnju sa EUFOR-om i u 2015. godini

Tokom prošle sedmice je potpisan novi ugovor o snabdijevanju  naftnim derivatima za  2015. godine kojim će Hifa-Oil nastaviti da snabdijeva jedinice EUFOR-a. Tim ugovorom su definisane količine i dinamika isporuka prema potrebama jedinica EUFOR-a za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Hifa-Oila.

Godina koja je na izmaku je bila specifična jer je zahtijevala maksimalan angažman EUFOR-ovih jedinica što se posebno pokazalo kod prirodnih katastrofa odnosno poplava koje su zadesile BIH i region. Jedinice međunarodnih snaga su aktivno učestvovale u spašavanju građana BIH i sanaciji posljedica poplava što je zahtijevalo kontinuirano i pravovremeno snabdijevanje naftnim derivatima kako vojnicima na kopnu tako i službama koje su djelovale iz zraka. U tom periodu HIFA-OIL je uspjela odgovoriti na sve izazove i dodatne zahtjeve EUFOR-a za naftnim derivatima iako je većina putnih pravaca bila blokirana a veći dio uposlenih kompanije bio direktno angažovan na pružanju pomoći ugroženim.

Inače, EUFOR broji oko 600 vojnika u Bosni i Hercegovini, kojima podršku pružaju rezervne snage izvan BiH i nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, a glavni ciljevi operacije ALTHEA su: podržati napore BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH ipružiti podršku Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci.

“Ovo je za nas kao domaću kompaniju ponovna potvrda i dokaz da  možemo odgovoriti najvećim i najozbiljnijim zahtjevima kupaca, među kojima su i EUFOR snage u BIH. Čini nam zadovoljstvo da su i oni u nama prepoznali pouzdanog partnera kojeg i elementarne nepogode nisu spriječile da uradi i više nego što ugovor traži, a to je dostupnost količina u svakom momentu i mjestu gdje je to potrebno”, kazao je  Venan Hadžiselimović, izvršni direktor u kompaniji Hifa-Oil.