Kina osigurala 10 milijardi za investiranje u zemlje Balkana – Istražujemo, koje će projekte BiH kandidirati?

Vlada FBiH dala je saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između kineske Exim banke i Vlade FBiH o finansiranju izgradnje Bloka 7 TE Tuzla.

Cilj je da se potpiše ugovor sa kineskom bankom, koja bi finansirala izgradnju bloka 7 sa skoro 668 miliona eura kredita, pod povoljnim uslovima.Projekt izgradnje bloka 7 finansirat će se kreditom  Exim banke, odnosno do 85 posto ugovora, a ostatak iz vlastitih sredstava Elektroprivrede BiH. Planirano je i da Elektroprivreda bude stopostotni vlasnik izgrađenog bloka 7 i proizvedene električne energije.

 „To praktično još ne znači, ima još dosta do postizanja ugovora, ali na tragu zaključaka koje je Parlament Federacije donio, po pitanju izgradnje Bloka 7 u Tuzli i po pitanju izgradnje TE u Banovićima, tako to treba i shvatiti, jedan u nizu koraka koje, ako želimo doći do cilja, odnosno izgradnje ove dvije TE, treba nastaviti raditi na tome„ – poručio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.

S obzirom na to da postojeći blokovi TE Tuzla zbog dotrajalosti i neispunjavanja važećih evropskih normi moraju biti zamijenjeni, izgradnjom Bloka 7 TE Tuzla bit će osigurano dugotrajno snabdijevanje električnom energijom. Naredni koraci, koje je potrebno napraviti kako bi se potpisao ugovor sa kineskom bankom vrijedan 668 miliona eura, trebaju biti usaglašeni od strane Vlade i Parlamenta Federacije.

„Vi znate da je Ministarstvo oba projekta poslalo na Parlament, kako bi dobilo podršku parlamenta i vidjeli ste modalitete koji su predloženi,međutim, Parlament je tu dao jasne zaključke, koji su obavezujući i za Elektroprivredu i za TE Banovići i na tragu tih zaključaka će se voditi budući pregovori„ – kaže Trhulj.

Ova dva projekta mogla bi biti predstavljena na samitu premijera Centralne i Istočne Evrope, kojem će prisustvovati i premijer Kine. Naime, Kina je najavila ulaganje 10 milijardi eura u države ovog dijela Evrope, a o raspodjeli tog novca bit će odlučeno upravo na samitu u Beogradu, kada će sve zemlje predstaviti svoje projekte. VM BiH uputilo je dopis entitetskim vladama, Brčko Distriktu, te državnom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da dostave svoje projekte. Nakon toga će, VM izabrati koje će projekte predstaviti na samitu sredinom ovog mjeseca. Nezvanično, saznajemo da je Vlada FBiH predložila veliki broj projekata, među kojima su upravo Blok 7, TE Banovići, brojni enegetski projekti, ali i izgradnja autoputa.