Kompanija Euroaquaing uspješno završila projekat u Egiptu

Veliki je broj uspješnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, koji su se dokazali u različitim oblastima u inostranstvu, svoju su profesionalnu karijeru nastavili uglavnom van BiH. Svjedoci smo i primjera naših stručnjaka koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu i pored složene političke i teške ekonomske situacije stečena znanja i iskustva pokušavaju primjeniti i implementirati na našim prostorima.

(Postrojenje za desalinizaciju Sharm El Shaik Egipat)e4e29e38-489f-4b15-971f-da055bf28410Slika_23

Pravi primjer toga je kompanija Euroaquaing d.o.o. Tuzla koja se pokušava razviti na našim prostorima, ali i izvozi i to ne bilo šta, ova firma izvozi “pamet” i prodaje svoje znanje u dalekom svijetu. Kompletan menadžment, inžinjering i tehnički tim ove firme sticao je iskustvo i usavršvanja na međunarodnim logističkim a prije svega industrijskim mega projektima od Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, pa do Kuwaita, Iraka, Egipta i Libije.

Euroaquaing samostalno dizajnira, projektuje, izrađuje i sastavlja,  a posebno instalira i pušta u rad automatizovane i sofisticirane sisteme za prečišćavanje vode od malih i srednjih do velikih industrijskih postrojenja širom svijeta.

Muhamed Herić, direktor  Euroaquainga, navodi za ekapija.ba da je ova kompanija sklopila ugovor sa predstavnicima Međunarodnih vojnih snaga i posmatrača (MFO) u Egiptu da u kratkom vremenskom periodu, od 08.11.2014 godine do 27.11. 2014 , da izvede veoma komplikovan zadatak inspekcije, tehničke procjene oštećenja, supervizije instalacije i ponovno puštanje u rad sofisticiranih automatskih sistema reverzne osmoze (RO) za prečišćavanje vode na dvije lokaciju u Eiptu, Sharm El Shaik i Sjeverni Sinaj.

“Sigurno da su stručnjaci Euroaquainga prepoznati i da smo i ovaj projekat dobili na osnovu prethodne saradnje i uspješno odrađenih projekata sa USA RWL grupacijom, a za potrebe istog klijenta MFO”, navodi on.0c96e6b3-ed8c-4113-b248-57d0a1cbed83Slika_11

Dodaje se na ovom projektu radilo o  RO sistemima za prečišćavaje slane vode sa ukupnim sadržajem rastvorenih soli od 10,000 ( slana voda)  – 40,000 mg/L ( morska voda). Zavisno od ulaznih parametara i kapaciteta proizvodnje  pitke vode,  po USA EPA standardima  sadržaj ukupno rastvorenih materija mora biti ispod 500 mg/L, a dati industrijski RO sistemi se dizajniraju za rad sa visokim pritiscima, do 60 bar-a, te zahtjevaju i automatski sistem upravljanja i kontrole.

“Pored rješavanja problema sa električnim komponetama, instrumentima i sistemima za automatsko doziranje hemikalija, nastalih u toku neadekavtnog rukovanja sa ovim postrojenjima, da bismo postigli dizajnirani kapacitet od 600 m3/dan, radili smo i na izmjenama programa PLC za automatsko upravljanje kompletnog sistema kao i VFD sistema za pumpe sa visokim pritiskom. U sklopu ovog ugovora Euroaquaing je imala obavezu da odradi i stručno osposobljavanje i trening predstavnika MFO za rad na RO sistemima”, navodi Herić.

Takođe u cilju normalizacije proizvodnje i prevencije ili preventivnog održavanja završili su, kaže, pripremu i osposobljavanje postojećeg sistema za instaliranje novog sistema za daljinsko upravljanje i praćenje kompletnog sistema. Ovim sistemom tzv. Remote Control prati se rad RO sistema vrsi analitička provjera vitalnih parametara na osnovu koje je potrebno adekvatno stručno i pravovremeno preventivno djelovati .

Zahvaljujući stručnosti i iskustvu, predstavnici Euroaquainga uspješno su i u predviđenom roku izvršili sve zadatke iz ugovora i što je veoma važno RO sistemi na obje lokacije rade sa dizajniranim kapacitetima i parametrima.

Za uspješno izvršene sve zadatke i neizmjernu zahvalnost, predstavnicima EAI na ovom projektu, MFO je uručio direktoru Euroaquainga certifikat zahvalnosti.

“Pored toga, našem klijentu, MFO inžinjering timu, predali smo detaljan tehnički izvještaj sa svim odrađenim detaljima kao i tehničkim preporukama i savjetima za daljni rad.Pored do sada uspješno izvedenih projekata van BiH i odlične saradnje sa pomenutim stranim grupacijama, u Euroaquainga uskoro očekuju i nove projekte na Srednjem Istoku i Africi”,kaže nam Herić.0256b3ea-680b-44a5-9fd8-fd2d221261eeSlika_22

Navodi da žele prenijeti njihova znanja i iskustva na prostore Bosne i Hercegovine. “Želimo da naši inženjeri, stručnjaci i tehnički saradnici ukažu i rješavaju mnogobrojne probleme sa vodom u našim domovima, farmama, fabrikama, školama, obdaništima i javnim ustanovama. Na taj bismo način pomogli mnogima koji imaju problema sa vodom, a ujedno i prenijeli nova dostignuća u tretmanu voda na prostore Bosne i Hercegovine”, kaže on.

Što se tiče uspješnosti u poslovanju Herić dodaje: “U radu sa korisnicima se trudimo da od prvog kontakta te izlaska na teren i laboratorijskih analiza vode preko idejnog rješenja, AutoCAD crteža , PFD i P&ID ,3D dizajna, nabavke selektirane opreme, instalacije i puštanja u rad, svi naši korisnici dobiju zahtjevani kapacitet a što je još važnije željeni kvalitet vode. Pored toga svi naši klijenti, bez obzira na kompleksnost i veličinu ugrađenih sistema, ulaze u bazu podataka za održavanje i servisiranje, te ih redovno obavještavamo o istim. Naš inžinjerijski tehnički i servisni tim je na raspolaganju po pozivu 24 sata”, dodaje Herić.