„MADI“ d.o.o. Tešanj

    MADI d.o.o. se bavi proizvodnjom svježeg pilećeg mesa i pilećih prerađevina i plasira više od 80 proizvoda na tržište od preko 700 kupaca, koji se nalaze na teritoriju: Bosne i Hercegovine. Srbije, Crne Gore, Makedonije, a od 2019. godine i izvoz u države EU. Primjenom principa od  „farme do stola“, u potpunosti se kontroliše proces proizvodnje u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2015, HALAL standarda i HACCP sistema. MADI d.o.o. trenutno ima 620 zaposlenika svih nivoa obrazovanja – skladno potrebama radnog mjesta, uključujući 20 doktora veterine i 10 tehnologa. Prosjek starosti je 36 godina. „MADI“ d.o.o. je kompanija koja njeguje porodične vrijednosti i poštuje tradiciju. Sve navedeno jesu prednosti zbog kojih partneri sa kojima sarađujemo u nama vide odgovorne i kvalitetne saradnike i zbog kojeg biraju nas.

    Adresa: Poslovna zona Vila br. 16, 74260 Tešanj

    Broj telefona: +387(0)32 656-450

    Email: marketing@madi.ba

    Web stranica: MADI