Mesna industrija Menprom dobitnik priznanja “Stvaratelji za stoljeća”

U okviru Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj poduzetništva na području Jugoistočne Evrope, poseban nezavisni međunarodni Komitet za dodjelu nagrada i priznanja sastavljen od eksperata za ekonomiju, marketing, menadžment i poduzetništvo iz pet zemalja,  predložio je i odabrao mesnu industriju Menprom d.o.o. za dodjelu priznanja za doprinos razvoju poduzetništva u jugoistočnoj Europi, a koju će direktor kompanije Alić Mensur  primiti na II Regionalnom samitu preduzetnika Jugoistočne Evrope „300 NAJBOLJIH“ u periodu  od 26. do 28. marta 2015. godine u Dubrovniku (Hrvatska).

Proces dodjele priznanja se odvijao u tri višemjesečna koraka ( animiranje predlagača, predlaganje kandidata i odlučivanje o laureatima) a od  340 predloženih kandidata iz 9 Zemalja ( Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Njemačka, Slovenija i Švedska, odlukom Komiteta, Menprom d.o.o. se našao među  najboljim u poduzetništvu u Jugoistočnoj Evropi.

Nagrade i priznanja, uz prisustvo velikog broja posebnih gostiju i novinara, bit će dodijeljene na posebnoj svečanosti u Dubrovniku koja će se održati 27. 03. 2015. godine a sa ciljem da se široj javnosti još jednom skrene pažnja na ogroman razvojni značaj poduzetništva i poduzetnika.

Priznanje Stvaratelji stoljeća  je pečat na dugogodišnji rad Mesne industrije Menprom, domaće kompanije sa oko 130 uposlenika, većinom mladih visikoobrazovanih i ambicioznih kadrova, koja se konstantno razvija u pozitivnom smjeru, kontinuirano ulaže u unapređenje tehonologije, kvalitet proizvoda ali i u vizualni identitet kompanije.