Milkos – jedina izvozno orijentirana domaća mljekara

Sarajevska mljekara Milkos obezbjeđuje izvoz u zemlje CEFTA-e i to u Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Kosovo.150128088.2_xl

Kao jedina velika domaća, izvozno orijentisana mljekara, sarajevska mljekara Milkos ispunila je veoma stroge zahtjeve za izvoz u Tursku i zahtjeve FVO inspekcije te je od ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dobila rješenje za izvoz u zemlje EU.

Ovim Milkos potvrđuje svoju predanost kvalitetnom i stručnom radu, saradnji s farmerima, naučnim ustanovama i institucijama BiH koji za cilj imaju plasman zdravstveno-sigurnih i kvalitetnih proizvoda za tržište BiH i ostalih zemalja.

Prepreke za izvoz u EU

Međutim, izvoz u EU zemlje je na čekanju zbog toga što država BiH i njene institucije nisu zadovoljile određene zahtjeve u pogledu ispunjavanja uslova kako bi mljekarama bile otklonjene prepreke za izvoz u EU.

Iako se dosta priča o tome kako BH mljekare ne proizvode mliječne proizvode globalnog karaktera koji bi kao takvi imali veću mogućnost plasmana na druga tržišta u sarajevskoj mljekari Milkos odgovaraju da imaju takav proizvod koji svojim kvalitetom i rokom trajanja zadovoljava zahtjeve i sve kvalitativne i sigurnosne kriterije.

Milkos mladi i feta sirevi

Milkos mladi i feta sir proizvode se procesom ultrafiltracije i reverzne osmoze čime se omogućava maksimalno iskorištavanje svih sastojaka mlijeka naročito proteina i vitamina.

Ultrafiltracija i reverzna osmoza kao procesi uzimaju i zadržavaju najbolje i za zdravlje najvažnije sastojke iz mlijeka koji se na taj način konzumiraju u našim sirevima. Posebno su važni proteini surutke koji se na ovaj način zadržavaju u našem mladom i feta siru.

Metoda ultrafiltracije i reverzne osmoze u Milkosu se obavljaju tako da se prije procesa proizvodnje sira izvuče voda iz mlijeka tako da u daljem procesu sirenja nema isticanja surutke. Svi dobri sastojci iz surutke uključujući i proteine se na ovaj način zadržavaju u siru.

150128088.3_xl
Taj proizvod je bijeli meki sir tipa feta koji je opšte poznat u svijetu i konzumira se u većini zemalja. Zahvaljujući modernoj i automatizovanoj procesno-proizvodnoj tehnologiji ovaj proizvod spada među najkvalitetnije u regionu i kao takav izazvao je interes stranih kupaca iz EU, Turske, Kazahstana i Azerbejdžana.

Visok sadržaj proteina mladog sira od 15% čini ga pogodnom zamjenom za meso i idealnim obrokom za sportiste i osobe sa pojačanom fizičkom aktivnosti. Nizak sadržaj ugljikohidrata i masti (5%) daju siru dijetetska svojstva.
Milkos mladi i feta sir proizvode se procesom ultrafiltracije i reverzne osmoze kojim se zadržavaju svi proteini mlijeka.

Posebnu vrijednost mu daju proteini surutke koji čine 20% ukupnih proteina mlijeka. Sadržaj ovih visokovrijednih proteina u 100g mladog i feta sira je 3% što je ekvivalentno konzumaciji 0,5l surutke što je i maksimalno preporučeni dnevni unos.