Općina Kakanj finansira zasnivanje zasada jagodičastog voća

Općina Kakanj kontinuirano radi na traženju rješenja koja će nezaposlenim osobama, ali i drugima koji  žele da rade kako bi ostvarili dodatnu zaradu, omogućila da započnu vlastitu djelatnost.

Kako se navodi na zvaničnoj internet stranici Općine Kakanj, uz proizvodnju mlijeka koja je doživjela ekspanziju, s obzirom da je u protekle dvije godine porasla sa 18.000 na 90.000 litara otkupljenog mlijeka u jednom kvartalu, Općina nudi još jednu oblast za ostvarenje prihoda.

Radi se o zasnivanju zasada jagodičastog voća. I ova vrsta proizvodnje u Kaknju ima tendenciju značajnog progresa obzirom da je u jesenjem periodu prošle godine na području Kaknja zasađeno 120 dunuma zasada maline što je fascinirajuće za općinu koja važi za primarno industrijsku sredinu.

Ovakva tendencija porasta zasada jagodičastog voća će imati uzlaznu putanju i u budućem periodu, jer su na današnjem sastanku u uredu načelnika dogovoreni modaliteti koji će omogućiti još jednostavnije zasnivanje zasada jagodičastog voća na području Kaknja.

Općinski načelnik Nermin Mandra razgovarao je danas sa Edinom Zukanom, predstavnikom firme “Frutti Funghi”, smještene u naselju Podvinci u općini Visoko.

Ova firma u značajnoj mjeri zaslužna je za ekspanziju zasada jagodičastog voća na području Kaknja, s obzirom da je brojnim poljoprivrednim proizvođačima omogućila nabavku sadnica, sistema za navodnjavanje, mineralnog gnojiva i sl, sa odgodom plaćanja do momenta kada ista ova firma od kakanjskih proizvođača otkupi tržišni višak proizvoda.

Ovaj uspješni model će na osnovu zaključaka sa današnjeg sastanka sada biti poboljšan novim elementima.

Firma “Frutti Funghi” obezbijedit će podsticaj kroz povoljne cijene certiciranih sadnica, sistema za navodnjavanje, mineralnog gnojiva, te pružanje usluga praćenja i monitoringa zasnivanja zasada i uzgoja. Osim toga, otkupit će sve tržišne viškove proizvedenog jagodičastog voća sa područja Kaknja.

Općina Kakanj osigurat će podsticaje koji će iznositi 200 KM po dunumu, a proizvođači mogu uz ovaj podsticaj ostvariti i kantonalni podsticaj koji iznosi 300 KM pod dunumu. Osim toga, poznata je činjenica da Općina Kakanj poljoprivrednu proizvodnju podstiče i kroz dodjelu mehanizacije i sl.

Važno je sugerisati da se ovi podsticaji odnose samo na certificirane sadnice, s obzirom da su se na tržištu pojavile i sadnice koje nemaju certifikat i potrebnu kvalitetu.

Kako bi zasnovali zasade maline poljoprivredni proizvođači na vrlo prihvatljiv način mogu osigurati sredstva za vlastito učešće. Mikrokreditna fondacija “Partner” je osigurala vrlo povoljan AGRO kredit za podizanje novih zasada jagodičastog i drvenastog voća, nabavku sistema za navodnjavanje, nabavku plastenika i plasteničke opreme, te sadnog materijala za uzgoj povrtlarskih kultura. Kamata za iznos kredita od 1.000 KM sa periodom otplate od jedne godine iznosi 54,08 KM.

Ako se u obzir uzme činjenica je za zasnivanje zasada maline na jednom dunumu potrebno ulaganja u iznosu od 1.500 KM, te općinski i kantonalni podsticaji, povoljan AGRO kredit, te zagarantirani otkup tržišnog viška proizvoda, ova ponuda zaista nudi nezaposlenim osoba odličnu priliku za osiguranje egzistencije.