Perutnina Ptuj-BH otvorila nove proizvodne linije

Uvođenjem najnovijih tehnologija u preradu mesa (Proces odstranjivanja mesa od kosti i Pakovanje proizvoda u modifikovanoj atmosferi), Perutnina Ptuj Breza je uspjela da investira u proizvodnju i modernizaciju svojih postrojenja 1.050.000 eura, u 2015. godini,

Prednosti procesa odstranjivanja mesa od kosti (MOM linije), u odnosu na dosadašnji način je u dobivanju znatno boljih fizikalno – kemijskih parametara proizvoda te mogućnost proizvodnje mljevenog pilećeg mesa i oblikovanih proizvoda. Proizvodi koji su proizvedeni ovom tehnologijom po svojoj strukturi su gotovo identični svježem mesu, tkivo je bolje sačuvano, a udio mineralnih ostataka i masnoća smanjen. To rezultira da su proizvodi mikrobiološki postojaniji a zbog manjeg udjela masti manje podložan oksidativnim procesima.

Pakovanje u modifikovanoj atmosferi, MAP (Modified Atmosphere Packaging) je poseban tretman pakovanja mesa, mesnih prerađevina i svih vrsta hrane. Promjena atmosfere pakiranja je način produljenje trajnosti svježih prehrambenih proizvoda. Tehnologija zamjenjuje atmosferski zrak unutar pakovanja sa zaštitnom mješavinom plina. Plin u pakovanju pomaže da se osigura da će proizvod ostati svjež što je dulje moguće.

Glavne prednosti novih tehnologija su povećanje roka trajanja proizvoda do dva puta, zadržavanje svih dobrih svojstva proizvoda, smanjenje povrata robe sa tržišta, smanjenje kvarljivosti robe, povećava se efikasnosti proizvodnje, optimizacija distribucije i smanjenje troškova, bolji izgled proizvoda, konstantno smanjenje aditiva i konzervansa u mesu i što je najvažnije zadovoljenje najstrožih zahtjeva tržišta.

Mladen Andrić, direktor Perutnine Ptuj-BH, izjavio je prilikom predstavljanja uvođenja novih tehnologija u proces proizvodnje: “Ulaganjem u unapređenje procesa proizvodnje i tržišnim aktivnostima nastavljamo u pravcu učvršćivanja naše pozicije broj 1 na domaćem tržištu. Kvaliteta i sigurnost naših proizvoda je neupitna i to je ono što od nas očekuje svaki potrošač naših proizvoda na svim tržištima gdje smo već prisutni. Zato je naša misija i obaveza da stalnim unapređenjem i uvođenjem novih tehnologija podižemo već postavljene standarde kvaliteta i upravo zbog toga svaki potrošač može se pouzdati da ćemo u svakom trenutku samo najbolje donijeti na njegov stol.“

Perutnina Ptuj-BH je prehrambena kompaniju koja na europskom i svjetskom tržištu ravnopravno konkurira kvalitetom i sigurnošću svojih proizvoda. Još jednu potvrdu da ova kompanija kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta i sigurnosti proizvoda, za kojima svakodnevno poseže više od miliona potrošača na svim tržištima Grupacije Perutnina Ptuj, je puštanje u pogon nove proizvodne linije MOM i nove linije pakiranja proizvoda MAP, saopćeno je iz ove kompanije.

Osnova pripreme hrane u cijeloj Grupaciji Perutnina Ptuj su vertikalni reprodukcijski lanci, koji predstavljaju integrirane procese proizvodnje u okviru kojih se osigurava visoka kvaliteta hrane. U tvornicama Perutnine Ptuj u Srbcu i Brezi implementirana je identična politika kvaliteta kakva je i u Grupaciji te su sve vrijednosti i trendovi obuhvaćeni i do potpunosti kontrolirani u sistemu kvaliteta, sigurnosti i sljedljivosti (KSS) koji osigurava sigurnost svakog pojedinačnog proizvoda u procesu od njive do trpeze. U okviru toga sistema sarađuju s institucionalnim i lokalnim veterinarskim službama. Vertikalni reprodukcijski lanac u BiH obuhvaća vlastite farme za leženje jaja i uzgoj jednodnevnih pilića, vlastite kapacitete za preradu mesa i pripremu jela, vlastiti bakteriološki i kemijski laboratorij za analizu proizvoda s vlastitom veterinarskom preventivom, vlastitu distribuciju u neprekinutom lancu hlađenja, a tvornice posjeduju i certifikate HACCAP, HALALA i ISO standarde. Dakle, svi proizvodi koji izađu iz tvornica Perutnina Ptuj S i Perutnina Ptuj-BH s pravom nose oznaku kvaliteta i sigurnosti te oznaku „Proizvedeno u BiH“.