Prerađivačka industrija otvorila najviše radnih mjesta

Najviše nezaposlenih ove godine do posla je došlo u prerađivačkoj industriji i uslužnim djelatnostima, dok je najmanje novih radnih mjesta otvoreno u ribarstvu.

Sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS za prvih 11 mjeseci ove godine izbrisano je 30.316 osoba, koje su dobile posao.

Najviše njih angažovano je u prerađivačkoj industriji 6.540, a slijede uslužne djelatnosti u kojima je otvoreno 5.274 radnih mjesta i trgovina u kojoj je posao dobilo 4.925 osoba.

S druge strane najmanje radnih mjesta, svega osam, otvoreno je u ribarstvu, a samo tri više u privatnim domaćinstvima.

Kada su u pitanju sektori sa najmanjim brojem zaposlenih, poslije ribarstva i privatnih domaćinstava slijedi finansijsko posredovanje sa 333 zaposlena.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najviše nezaposlenih u ovoj godini posao je dobilo u Banjaluci, gdje je do radne knjižice došlo 5.179 osoba, a slijede Bijeljina sa 2.612 I Prijedor sa 1.911.

Sa druge strane opštine sa najmanje zaposlenih u ovoj godini su Drinić, gdje je posao dobilo svega 20 osoba, a među prve tri su Pelagićevo sa 22 i Berkovići sa 23 zaposlena.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Predrag Zgonjanin rekao je da je prerađivačka industrija bila zapostavljena prethodnih godina, iako ima potencijal za otvaranje radnih mjesta.

“Prerađivačka industrija pokušava da se oporavi i stane na noge što je veoma značajno jer predstavlja šansu za otvaranje radnih mjesta i dalje smanjenje nezaposlenosti”, rekao je Zgonjanin i dodao da treba iskoristiti njenje potencijale.

On je naglasio da je s druge strane ribarstvo u RS slabo razvijeno zbog čega i blježi mali broj otvorenih radnih mjesta.

“Ista situacija je kod privatnih domaćinstava. Riječ je o malim firmama koje ne pružaju šansu za zapošljavanje”, rekao je Zgonjanin.

On je naglasio da je zabrinjavajuće što zapošljavanje nose samo veliki gradovi.

“Ljudi se iseljavaju iz malih sredina i sele se u veće centre. Tu migraciju stanovnika treba što ptrije zaustaviti. Potrebno je napraviti plan razvoja ruralnih područja i na taj način zaustaviti ovaj negativni trend”, istakao je Zgonjanin navodeći da bi preduzetništvo i poljoprivreda mogli biti šansa u tim sredinama.