Pri kraju izgradnja Centra za podršku inovacijama u Bosanskoj Krupi

Razvojna agencija USK u okviru EU projekta “Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK – BINOVA” privodi kraju rekonstrukciju i adaptaciju objekta u kojem će se nalaziti Centar za podršku inovacijama (BSC centar), a koja će biti završena u narednih 60 dana.

Projekt “Razvoj inovacija i privlačenje investicija u USK – BINOVA” implementira RA USK, a partneri na projektu su Vlada USK, Općina Bosanska Krupa, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i PLOD centar, dok su preostale općine sa područja USK pridluženi članovi projekta. Ukupna vrijednost projekta je 1.224.779,86 KM,

Generalni cilj projekta je stimulirati ekonomski rasti i novo zapošljavanje u USK kroz poboljšanje operativnog okvira za sektor MSP u USK i poboljšanje poslovnog okruženja kroz bolju infrastrukturu. Specifični cilj projekta je unaprijediti poslovno okruženje i povećati konkurentnost lokalne privrede u USK kroz razvoj poslovne infrastrukture, te uspostavu i razvoj BSC centra putem kojeg će se pružati podrška MSP sektoru u USK.

Planirano trajanje projektnih aktivnosti je 25 mjeseci, odnosno do januara 2016. godine, a nakon završetka projekta BSC centar će nastaviti sa pružanjem preduzećima, uglavnom u metaloprerađivačkom, drvnom i IT sektoru.

BSC centar će se uspostaviti u poslovnoj zoni “Pilana” u Bosanskoj Krupi u prostoru od cca 700 m2, koji će biti adaptiran i opremljen najsavremenijom opremom. Rekonstrukcija i adaptacija objekta u kojem će se nalaziti BSC centar su u završnoj fazi.

Završetak radova na rekonstrukciji i adapaciji objekta je planiran za sredinu aprila 2015. godine, a nakon toga slijedi njegovo opremanje, dok će BSC centar u punom kapacitetu biti stavljen u funkciju krajem maja 2015. godine. Dok je u toku rekonstrukcija i adaptacija objekta, RA USK u suradnji sa partnerima radi na uspostavi upravljačke strukture BSC centra, kao i na kreiranju neophodne dokumentacije za funkcioniranje BSC centra.