Proizvodnja pšenice u BiH veća za 25,3 posto

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, također, proizvodnja ječma veća je za 29,9 posto, krompira za 16,9 posto, crnog luka za 13,1 posto, soje za 16,4 posto, graška za 40,5 posto, paradajza za 40,5 posto, paprike za 29,8 posto i krastavaca za 70,9 posto.

U strukturi ukupnih zasijanih površina u 2015. godini, žitarice učestvuju sa 59 posto, industrijsko bilje sa dva posto, povrće sa 14 posto, te krmno bilje sa 25 posto.

Požnjevena površina i ukupna proizvodnja kod većine važnijih usjeva veća je u odnosu na 2014. godinu.