Projekat od milion KM: Goražde – zona unaprijeđenog poslovanja

Načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović sa saradnicima jučer je u Maloj sali Općine održao sastanak sa predstavnicima OXFAM-a na kome je razgovarano o implementaciji projekta ”Goražde – zona unaprijeđenog poslovanja” koji se realizuje u saradnji sa Oxfamom.

Partneri na pomenutom projektu su Općina Goražde, zajedno sa Vladom BPK-a, Obrtničkom komorom BPK i Razvojnom agencijom Informest iz Italije. Ukupna vrijednost projekta je 524.461,00 eura, od čega EU finansira 440.547,00 eura, Općina Goražde i Vlada BPK sufinansirati projekat sa po 20.000,00 eura, dok će ostatak finansirati OXFAM. Trajanje projekta predviđeno je 28 mjeseci tačnije do marta 2017. godine. Cilj projekta je da se unaprijede uslovi za poslovanje malih i srednjih preduzeća uspostavom Zone unaprijeđenog poslovanja koju će činiti Biznis servis centar sa centrom za obuku, Kuća zanata, rekonstruisani centralni dio zone, bolji programi i finansijski instrumenti za biznis, javno-privatna partnerstva za aktiviranje potencijala rijeke Drine.

Kako je istaknuto na sastanku od strane načelnika Muhameda Ramovića ovaj projekat je od interesa za Općinu Goražde i jedan je od projekat od prioritetnog značaja.

”Obrtnička komara i Udruženje stari zanati zajedno sa Općinom Goražde došli su na jednu divnu ideju da se radi Centar za poslovno okruženje, odnosno da radimo novu zgradu ovdje u centru grada gdje bi smo uvezali staru čaršiju i na toga uključio se i Kanton, te se uradio jedan idejni projekat i očekujemo realizaciju projekta kojeg podržava i finasira EU, a sufinansijeri su Općina Goražde i Vlada BPK. Tako da ćemo doći do cilja a to je nova zgrada za pomenuta naša udruženja sa jednom Kućom starih zanata. Dakle, zgrada će biti višenamjenska a sklopu projekta je i samo uređenje stare čaršije. Projekat je vrlo interesantan. Drago mi je da je OXFAM dao podršku i da je projekat prošao. Radi se o investiciji oko milion KM jer nam je potreban pomoć oko uređenja grada u ovom slučaju stare čaršije. Također, planiramo uređenje glavno gradskog trga koji se i ranije trebao urediti ali su problem uvijek finansijska sredstva ali uredit ćemo i taj dio grada”.

IInače, sastanku je prisustvovala i direktorica OXFAM-a za jugoistočnu Evropu, Silvana Grispino, a u januaru 2015. godine zvanično kreće u realizacija projekta.

Predstavnik OXFAM-a Rasim Tulumović kazao je kako su veoma zadovolljni današnjim sastankom, te dodao: “Mi smo danas u posjeti Goraždu povodom početka implementacije projekta Goražde – zona unaprijeđenog poslovanja kojeg finansira EU. Projekat vrijedi ukupno oko pola miliona eura, implementiraće se u narednih 28 mjeseci. Predviđeno je i povezivanje sa Italijom a jedan od partnera projekta je i Razvojna agencija Informest iz Italije tako da ćemo biti u prilici njihove eksperte viđati ovdje koji će nam prenositi određena iskustva kroz obuke i mi se nadamo da će sve ovo dovesti do toga da se poveća i kapacitet Goražda da privuče nove fondove EU. Pošto je inače kapacitet lokalnih zajednica u BiH jako mali tako da evo u narednih 28 mjeseci Goražde može iskoristiti ovu šansu našim prisustvom i radom na ovom projektu da stvori preduslove za mnogo novih projekat i novaca koji su atraktivni. Kroz primjer Hrvatske možemo vidjeti kako se zbog loše pripreme lokalne zajednice ne dobije novca koji je obećan i on stoji dok ga na neki način mi ne povučemo. Goražde mora biti spremno da povlači taj novac. To je naša dugoročna vizija i mi to planiramo raditi sa svim pomenutim akterima.”