RMU Banovići: Uskoro veće plate rudarima

Jama-rudnika-61-800x445

Rudnik mrkog uglja ”Banovići” 2016. godinu je završio pozitivno, a jedan od pokazatelja je i jednoglasno usvojeni izvještaj o poslovanju.

– Uspjeli smo svaku godinu da završimo sa pozitivnim poslovanjem, također smo uspjeli svake godine investirati, a u prosjeku je to preko 12 miliona KM na godišnjem nivou. To je otprilike amortizacija koju mi obračunavamo i dobit koju ostvarujemo i sve se na kraju  pretvara u investicije, istakao je Munever Čergić, generalni direktor RMU ”Banovići”, a prenosi RTV Slon.

U protekloj godini u RMU ”Banovići”, između ostalog su završeni veliki projekti u pogledu investicija, isplate svih poreza i doprinosa koji su određeni po važećim zakonima.

Također, premašena je planirana proizvodnja otkrivke za 17,63% od prvobitnog plana, eksploatisano, prerađeno i prodato milion i pol tona separisanog uglja.

Pozitivan segment u poslovanju u 2016. godini je između ostalog i okončanje isplata tužbi po kolektivnom ugovoru, koje su RMU ”Banovići” teretile za oko 55 miliona KM. I bez obzira na ovaj segment finansijski rezultat je na kraju godine opet bio pozitivan.

– Također, tržište će se proširiti od 2021. godine gradnjom Termoelektrane u Banovićima, a ostajemo a ostajemo u obavezi snabdijevanja, odnosno partneri Termoelektrane Tuzla i ostalih industrijskih zona. To znači da bi do 2021. godine trebali proizvoditi više od dva i po milioa tona separisanog uglja na godišnjem nivou, rekao nam je Čergić.

Trogodišnjim planom poslovanja predviđeno je i povećanje plata radnicima. Povećanje bruto plate planirano je za 2018. godinu u iznosu od pet posto. Pored redovnih isplata plata, predviđen je i topli obrok, isplata regresa za godišnji odmor, banjsko liječenje, kao i snošenje dijela troškova za liječenje.