Solana d.d. Tuzla

Solana je jedna od najstarijih firmi u Bosni i Hercegovini sa tradicijom poslovanja od 1885. godine. U okviru vlasničke strukture i upravljanja, fabrika egzistira kao dioničko društvo  i zapošljava  420 radnika.  Solana d.d. je razvila i primijenila sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000 koji je certificiran od strane Njemačke certifikacijske kuće DQS i domaće certifikacione kuće BH certifikat. Proizvodi: Tuzlanska so, proizvodi od soli, Do-do začin – dodatak jelima, te destilovana voda.

Adresa:
Soli 3,
Tuzla 75000

Kontakt:
Telefon: + 387 35 282 342
Fax: + 387 35 281 260
E-mail: solana@solana.ba