Strane investicije u BiH u prvih šest mjeseci 2014. godine 189.000.000 eura

Ukupne strane investicije u Bosni i Hercegovini, u prvih šest mjeseci 2014. godine, prema trenutno raspoloživim podacima Centralne banke BiH iznosile su 189.000.000 eura, dok je u prvom polugodištu 2013. godine ta cifra iznosila 213.000.000 eura, izjavila je za Poslovni portal ekapija.ba direktorica Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) Jelica Grujić.

Ona je navela da su, prema geografskom kriteriju, najveći investitori u BiH bili Austrija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, a u prvoj polovini 2014 najznačajnije investicije došle su iz Rusije, Austrije, Luksemburga i Hrvatske.

“Analizirajući ukupne investicije u BiH, najznačajniji iznos direktnih stranih ulaganja investiran je u sektor proizvodnje, sa 32 posto. Značajan udio u okviru ukupnog priliva direktnih stranih ulaganja imao je i bankarski sektor 22 posto, potpom slijedi sektor telekomunikacije, trgovine, itd”, rekla je Grujić.

Kazala je da su najznačajnije strane investicije u BiH ili resurno ili tržišno orijentisane, odnosno prirodni resursi i nepokriveno tržište spadaju u najčešće motive stranih investitora.

“Pored ovih, značajnu ulogu imaju i niski operativni troškovi i raspoloživa radna snaga. Investitori koji imaju jasne vizije i planove razvoja svojih projekata i nastupaju u sinergiji sa lokalnim zajednicama i pored kompleksnosti poslovnog okruženja i nedefinisanih i nejasnih politika, mogu uspješno realizirati svoje projekte i prevazići postojeće prepreke“, spomenula je Grujić.

Dodala je da aktivnosti FIPA-e se provode u dva pravca, prema potencijalnim i postojećim investitorima.

“Koristeći sve raspoložive promotivne kanale, elektronske, štampane, direktne ili posredne, kontinuirano obavještavamo selektovane ciljne grupe o mogućnostima ulaganja u BiH odnosno upoznajemo ih sa informacijama koje direktno ili indirektno mogu da utiču na proces donošenja odluka o investiranju. Investitori su vrlo osjetljivi kako na globalna ekonomska i politička kretanja tako i na odnose i kratanja na svakoj investicionoj lokaciji pojedinačno. Drugi pravac aktivnosti je prema postojećim investitorima koji su definisani kao veoma važni potencijalni reinvestitori i važni promoteri investicija. U našim okolnostima, postojeći investitori veoma su važni posebno uzimajući u obzir da, analizom stranih investicija u BiH, značajan udio se odnosi upravo na reinvestiranje”, kazala je Grujić.