Turizam u fokusu poslovne konferencije na Jahorini

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić otvorio je na Jahorini Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Jahorinski poslovni dani”, koja je posvećena turizmu kao najperspektivnijoj privrednoj grani u BiH i zemljama jugoistočne Evrope, kao i drugim temama iz oblasti ekonomije i preduzetništva.

“Tema `Turizam u funkciji ekonomskog razvoja` izuzetno je značajna jer se odvija na Jahorini, poznatoj svjetskoj turističkoj destinaciji. Turizam je oblast koja ne podrazumijeva velika ulaganja, a donosi brze finansijske efekte, međutim kod nas to baš tako i ne ide”, rekao je Ivanić.

Na otvaranju konferencije u hotelu „Termag“ na Jahorini, Ivanić je istakao da od ovog skupa očekuje da obezbijedi rezultate na planu efikasnije i svestranije promocije turizma u Republici Srpskoj.

“Mislim da političari moraju da slušaju akademsku zajednicu, koja bi trebalo da bude još otvorenija, kritičnija i direktnija nego što je bivala svih ovih godina, jer i to je njena obaveza”, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ivanić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Ekonomski fakultet na Palama u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje u kontinuitetu ovaj regionalni naučni projekat, što pokazuje da je ta visokoškolska ustanova pravi i ozbiljan oslonac za perspektivu mladih, stanovništva ovog područja, kao i cijele Republike Srpske.jbd2015

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, u ime Vlade Srpske, kao pokrovitelja „Jahorinskih poslovnih dana“, pozdravio je učesnike skupa i poželio im uspješan rad.

“Osnovni programski cilj Republike Srpske je oduvijek bio – jaka, stabilna, demokratska i prosperitetna Republika Srpska, sa nadležnostima koje su joj verifikovane Dejtonskim sporazumom, otvorena prema svijetu i institucijama koje mogu da odgovore potrebama njenih građana”, naglasio je Komić.

On je učesnicima skupa predstavio najnovije reformske projekte koje je pripremila Vlada Republike Srpske, a o kojima će naredne sedmice raspravljati Narodna skupština Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, ovakvi skupovi su idealna prilika za stručnu diskusiju, naučni dijalog i kreiranje novih rješenja za prevazilaženje narastajućih ekonomsko-socijalnih problema u društvu.

Prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevan Trebojević istakao je značaj konferencije, naglašavajući kao jedan od njenih najvažnijih rezultata formiranje Centra za istraživanje i edukaciju u okviru ovog projekta, čiji je cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i boljeg ambijenta za život ljudi.

Domaćin Konferencije, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Ljubiša Vladušić zahvalio je predsjedavajućem Predsjedništva BiH na podršci ovom eminentnom skupu, kao i pokroviteljima, sponzorima, gostima i učesnicima na velikom interesovanju za ovaj skup.

“Ubijeđen sam da ovakvi skupovi mogu pomoći i politici, i akademskoj zajednici, i našem užem i širem okruženju da pronađu korisne i kvalitetne odgovore”, rekao je Vladušić.

On na ovu konferenciju, koja je ove godine okupila oko 250 učesnika, gleda kao na „korisnu tradiciju“.

“Korisna je stoga što smo na prethodne tri konferencije, koje su se održavale u vrijeme globalne ekonomske i finansijske krize, u prezentovanim radovima tragali za rješenjima problema skupe administrativne i finansijske infrastrukture, predlagali niz reformskih mjera i aktivnosti u prestrukturiranju privrede i finansijskog sektora”, pojašnjava Vladušić.

Vladušić od ove konferencije očekuje da kreira vizije i ponudi puteve za ostvarivanje ciljeva kao što su: postizanje većeg nivoa konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, unapređenje poslovnog ambijenta, ubrzanje ekonomskog razvoja, stvaranje novih radnih mjesta, razvoj i unapređenje finansijskih institucija i usluga, kao i finansijskog menadžmenta i marketinga, stvaranje boljih uslova za kreativne inovacije i za podsticaj istraživačkim projektima, te podizanje kvaliteta obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Na dvodnevnoj konferenciji, koja će ove godine biti fokusirana na temu „Turizam u funkciji ekonomskog razvoja“, biće predstavljeno 75 radova, čiji su autori oko 100 priznatih naučnika, stručnjaka i studenta sa univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Njemačke.

Na plenarnoj sesiji uvodničari su bili profesor Peter Šulte sa Instituta za evropske poslove /INEA/ iz Njemačke, profesor Ljubica Knežević Cvelbar sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i profesor Slavica Tomić sa Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Konferencija nastavlja rad u tri sesije, na kojima će učesnici tražiti odgovore na pitanja kako turizam pomaže ekonomskom razvoju, šta je novo u sektoru turizma i koji oblici turizma su trenutno najprihvatljiviji i najprofitabilniji, te mogu li prihodi od turizma nadomjestiti nedostatak proizvodnje u drugim privrednim sektorima.

Na okruglom stolu, koji će biti održan sutra na Palama, više od 15 dekana ekonomskih fakulteta iz regiona prvi put će razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima razvoja ekonomije i ekonomske saradnje u zemljama regiona.

Na tom skupu biće riječi i o mogućnostima međusobne saradnje u izradi projekata u nastavi, posebno u drugom i trećem ciklusu studija, razmjeni profesora i studenata, zajedničkoj organizaciji ovakvih i sličnih naučnih skupova, savjetovanja, ljetnih škola i akademija.

Tokom konferencije za učesnike i goste organizovano je tradicionalno predstavljanje gastro-ponude Sarajevsko–romanijske regije, kao i obilazak Jahorine i drugih turističkih destinacija i atrakcija ovoga kraja.

Pokrovitelji ovog skupa su Ministarstvo nauke i tehnologije, Ministarstvo prosvjete i kulture, te Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar “Jahorina”.

Konferenciju četvrtu godinu zaredom organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici.

Ove godine organizacija konferencije ima i regionalni karakter, s obzirom da su njeni suorganizatori i Ekonomski fakultet Subotica i Ekonomski fakultet u Podgorici.