Uspješnost poslovanja: Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK drugu godinu zaredom ostvaruje suficit

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je 5. marta na svojoj sjednici usvojila izvještaj finansijskog plana ZZO ZDK za 2014. godinu sa suficitom na završnom obračunu u inosu od 1.232.332 KM. Prema Begićevim riječima, finansijski izvještaj bi bio još bolji da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini nije donijela nove propise na štetu kantonalnih zavoda.

“Krajem 2013. godine federalna Vlada je usvojila propise koji su se počeli primjenjivati od prvog dana prošle godine, čime se stopa doprinosa mijenjala za 1,2 posto u korist federalnog, a na štetu kantonalnih zavoda. Sa tim novim propisima raniji procenat od 91 posto za kantonalne fondove je smanjen za 1,2 čime je prihod u zavodu Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini umanjen za nekih 1,74 miliona KM”, kazao je Begić.

Sporazumni dogovori ZZO ZDK sa velikim dužnicima

150310128.1_mnBegić je na funkciju direktora ZZO ZDK došao u martu 2012. godine kada je zatekao akumulirani deficit od skoro 22,5 miliona KM. Ured za reviziju institucija FBiH je uradio kontrolu poslovanja ZZO ZDK za 2011. godinu i kao rezultat dao negativnu ocjenu. Menadžmentu zavoda je u tom periodu dao 40-ak preporuka koje su odmah počeli primjenjivati, a do kraja godine deficit su uspjeli smanjiti za 4,3 miliona KM.

“U 2013. godini ostvarili smo suficit od 3,244 miliona KM, a prošlu godinu sa suficitom od 1,232 miliona KM. U konačnici iznos smanjenog deficita za tri godine našeg poslovanja je 8,9 miliona KM. U tom periodu smo još povećali i iznos sredstava prema zdravstvenim ustanovama u ZDK”, dodao je Begić.

U 2012. godini zdravstvenim ustanovama je pripalo 92.700.987 KM, u 2013. godini 93.870.945, a u 2014. godini iznos je povećan na 94.861.764 KM. U finansijskom planu za 2015. godinu kroz nove standarde i normative predviđeno je 97.861.667 KM.

“Iz godine u godinu imamo kontinuirano povećanje sredstava za zdravstvene ustanove, a i smanjenje deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja, čime uspijevamo ostvariti pozitivne finansijske rezultate. Međutim, oni ne bi bili ovakvi da nismo imali dobru saradnju sa svim uposlenicima, menadžmentom Zavoda, Upravnim odborom Zavoda, kao i kantonalnim i federalnim ministarstvima zdravstva”, kazao je naš sagovornik.

Zavod zdravstvenog osiguranja, kao i brojne druge ustanove, imao je veliki broj dužnika, a sa protokolima o izmirenju obaveza na rate, već u 2013. godini uspjeli su napraviti pomake u odnosu na stanje koje su zatekli. Sa krajem 2014. godine dugovanja RMU Breza prema ZZO iznosila su 16,47 miliona KM, RMU Zenica 23,83 miliona KM, Željezare Zenica 9,83 miliona KM, Željeznica FBiH 4,52 miliona KM, Metalno Zenica 1,7 miliona KM… Begić je još dodao kako bi rezultati bili još bolji da su dužnici na vrijeme uplaćivali svoja dugovanja, ali i da su im u januaru ove godine uputili opomene sa pozivom da se sporazumno dogovore o izmirenju dugovanja.

Rješenje dugovanja KBZ i zapošljavanje mladih pripravnika

150310128.2_xlU razgovoru sa Begićem saznali smo da će Kantonalna bolnica Zenica, koja se nalazi u velikim problemima, i u 2015. godini kroz primjenu novih standarda i normativa imati veće prihode za oko 1,3 miliona KM u odnosu na prošlu godinu. Međutim za “spašavanje” Kantonalne bolnice Zenica potrebna je i uključenost Kantona i menadžmenta bolnice.

“U 2006. godini Kantonalna bolnica Zenica je imala sredstva od 25.620.367 KM, a u 2014. godini su dobili 42.502.047 KM, što znači da je za osam godina prihod KBZ povećan za 17 miliona KM. Kroz nove ugovore svake godine se opredjeljuju sredstva za KBZ koja su veća u odnosu na prošlu godinu. Sugerisao sam menadžmentu Kantonalne bolnice Zenica da razmisle o podizanju komercijalnog kredita na rok otplate od deset godina, čime bi očistili kompletan dug od svojih prethodnika, a veći anuitet od Zavoda i uštede koje bi ostvarili unutar ustanove bile bi dostatne za vraćanje anuiteta tog komercijalnog kredita. Međutim, ponude komercijalnih banaka postoje i najavljeni su razgovori sa KBZ, ali potrebna je i uključenost Kantona, jer ako budemo reagovali na tri strane onda to može biti jedna pozitivna priča za budućnost zeničke bolnice”, izjavio je Begić.

Begić je poslije tri godine uspješnog poslovanja U ZZO ZDK odlikovan i kao najmenadžer jugoistočne Evrope za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu.

“Cifre dovoljno govore, a drago mi je sigurno da je to neko prepoznao za ove godine borbe i rada. Smatram da nisam ni na pola puta i da još ima mnogo toga da se napravi, ali ugodno je biti u društvu eminentnih stručnjaka kakvi su dr. Emir Kabil i dr. Emir Čabrić, koji su također dobitnici ovog priznanja”, dodao je Begić.