Venan Hadžiselimović: Godina pozitivnog trenda razvoja kompanije Hifa Oil

Još jedna godina je na izmaku. Za neke od vas ovo je bila godina dobrih poslovnilih poteza, godina preokreta, godina značajnih investicija… S druge strane pad kupovne moći stanovništva, poplave koje su u maju zadesile našu zemlju učinile su da za dobar dio poslovnih subjekata ovo bude jedna od najlošijih godina.

Na ovu temu razgovarali smo sa Venanom Hadžiselimovićem, izvršni direktorom HIFE OIL.

Po čemu ćete pamtiti 2014. godinu? Koji su to projekti obilježili Vašu poslovnu godinu?

– Neizbježno je 2014.godinu spomenuti, a ne osvrnuti se na prirodnu katastrofu koja je zahvatila Bosni i Hercegovinu, koja je imala i direktni i indirektni uticaj na sve segmente društva. HIFA OIL i firme kćerke su pretrpjele višemilionske štete, što je u jednoj fazi usporilo rast našeg poslovanja, ali i pored toga u jako kratkom vremenu smo uspjeli sanirati štete, konsolidirati svoje poslovanje  i krenuti u pravcu daljeg ostvarenja zacrtanih ciljeva. Naravno, kao i većina poslovnih subjekata dali smo i svoj doprinos u pomoći ugroženim sredinama, gdje nam je namjera bila  bržeg vraćanja u normalni život svih koji imaju i najmani biznis. Ako izdvojimo prirodnu katastrofu i sve nedaće sa kojima smo se suočili, moram istaći da ovu godinu obilježavamo sa kontinuitetom rasta i pozitivnog trenda razvoja kompanije u svim segmentima poslovanja, posebno sa “crnim derivatima”, ponovnim potpisivanjem ugovora sa EUFOR snagama o snabdjevanju, jačanjem novih tržišta, certifikaciji po standard ISO 14001 itd.

Koliko ste zadovoljni rezultatima?

– Teško je objasniti za godinu koja je već iza nas, ali je istina da će HIFA OIL završiti sa najvećom prodanom količinom u odnosu na sav period od osnivanja. To kazuje koliko kvalitetno svoju viziju i poslovne planove prilagođavamo stanju na tržištu i potrebama kupaca, ali ujedno da prednosti koje koristimo u ostvarenu ciljeva je nešto na što možemo biti ponosni.

Planovi za 2015. godinu?

– Ja volim reći da se planovi prave da bi se mijenjali, jer ovaj biznis je nešto što zahtjeva kontinuiranu budnost i česta prilagođavanja promjenama na svjetskoj sceni koja ima uticaj na kretanja u BiH. Svakako da je bitno istaći radi svih onih sa kojima radimo jeste da je HIFA OIL uvijek bila i biti će siguran partner i snabdjevač na tržištima na kojima djeluje, neovisno od izvora i mogućnosti snabdjevanja, jer naša je namjera da naši kupci ne osjete velike turbulenecije koje se dešavaju na tržištu nafte, u rafinerijama i sl. Dakle očekivanja su naša da ćemo i dalje razvijati i zadržavati korektan odnos sa našim postojećim partnerima, širiti svoj portfolio novih kupaca i tržišta, omogućavajući im različite izvore, čak i u direktnom snabdjevanju kroz različite alternative, davajući značaj kontinuitetu poslovanja. Brojke u količinskom smislu ne bi trebale biti ništa manje u odnosu na ovu godinu, a one se kreću oko 280.000 tona različitih derivate.

Hoće li biti novih ulaganja?

–  Vjerovatno da u različite poslovne segmente, ali konkretizacija planova će se desiti u narednoj godini.