Vlada FBiH odobrila Oazi povećanje količine crpljenja mineralne vode

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni vrh – izvorište Kiseljak u općini Tešanj.

oaza-tesanjKoncesionar, “Oaza” d.o.o. Tešanj, uputio je zahtjev koncesoru, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, za povećanje crpljenja mineralne vode na ovom lokalitetu, kojim se povećava zahvatanje mineralne vode s 1.200 na 9.504 litara na dan.

Ministarstvo je, s obzirom na Studiju ekonomske opravdanosti za povećanje količina, saglasno da se odobri povećanje crpljenja količina, a što je utvrđeno ovim aneksom Ugovora, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.