W-SAND Građevinski pijesak granulacije 0,8-1,2mm

W-SAND građevinski pijesak je dolomit granulacije 0,8-1,2 mm i može se koristiti kao dodatak za pravljenje grubih cementnih ili cementno-krečnih maltera za zidanje i malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih površina, za pravljenje sitnozrnog betona kao završnog betonskog habajućeg sloja,  za izradu ravnajućeg sloja i nasipanje. Pijesak se može koristiti za drenažu, fugovanje behaton ploča i kao dodatak za dobijanje pojedinih proizvoda betonske galanterije (behaton ploče, kocke, ivičnjaci i sl.) Ova vrsta pijeska zbog izuzetne tvrdoće se može koristiti za pjeskarenje metalnih konstrukcija i limova pri čemu se postižu odlični efekti čišćenja.

Pakovanje: 25kg.

Proizvođač: WIMEL d.o.o. Ključ

Kategorija: Građevinski pijesak