ZIM d.d. Zenica

Zenička industrija mlijeka ZIM d.d. je konzumna mljekara. Osnovne djelatnosti su proizvodnja, prerada i promet mlijeka i mliječnih prerađevina.
Mljekara je puštena u rad 29. novembra 1959. godine.
Sagrađena je da bi mlijekom snabdijevala radnike zaposlene u crnoj metalurgiji i rudarstvu, kao i stanovništvo šireg područja Zenice i BiH.

Jedan od osnovnih ciljeva kompanije je potpuno podmirivanje potreba tržišta centralne Bosne za mlijekom i mliječnim prerađevinama.

Danas se ZIM mljekara ubraja među najperspektivnije mljekare u BiH. Potvrda za ovo su brojna priznanja sa domaćih i međunarodnih sajmova.
ZIM koncepcijski istrajava u programu konzumne mljekare, pa su kupcima i tržištu uopće ponuđeni prirodni, biološki i zdravi mliječni proizvodi, bez aditiva i konzervansa.

 

Kontakt:

Adresa:

Zenička industrija mlijeka “ZIM” d.d.
Kanal 32
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 32 457 484

E-mail:

zimze@bih.net.ba
zimzenica@gmail.com
info@zim.ba